Koordynator do spraw dostępności

 

 

Koordynator do spraw dostępności :

 

 

Mariola Czubak

Koordynator

Tel. 62 7343510

mail: kancelarii@raszkow.pl

Mateusz Pluta

Osoba wyznaczona do współpracy w zakresie dostępności cyfrowej

Tel. 62 7343510

mail: kancelaria@raszkow.pl

 

 

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy i Miasta Raszków oraz gminne jednostki organizacyjne,

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy i Miasta Raszków oraz gminne jednostki organizacyjne,

3) monitorowanie działalności Urzędu Gminy i Miasta Raszków oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,